Članice i članovi KUD-a “Pleter” na Seminaru folklora jadranske zone u organizaciji KUD-a “Kvadrilja” u Trogiru

SEMINAR - trogir

U sklopu manifestacije “Dani o’kvadrilje”, organizator KUD ˝Kvadrilja˝ je četvrtu godinu zaredom (ove godine od 26.04. do 28. travnja 2024. godine) uspješno realizirao Seminar folklora jadranske plesne zone u gradu Trogiru, na kojem su polaznici seminara (članovi i članice, te voditelji brojnih KUD-ova prvenstveno s područja Splitsko-dalmatinske županije) učili brojne plesove koji su dijelom tradicije jadranske etnografske zone: monferine, šotiće, polke, mazurke, ciciljone, kvatro-paše, kvadrilje, kontradanse, lančane plesove i poskočice te ostale plesove koji su se uglavnom izvodili na otvorenim prostorima (trgovima) u vrijeme većih blagdana u raznim mjestima u priobalju i na otocima.

Seminar bi bio organiziran u trajanju od 3 dana ( od petka, 26.04. do nedjelje, 28.04.2024 ) u prostorijama KUD-a “Kvadrilja” u Trogiru. Na istom su se okupili svima poznati predavači i mentori koji su kroz ova tri dana na polaznike prenijeli specifična znanja i umijeća, kako slijedi:

Tonći Tadin ing.- plesove Trogira, Kaštela, Splita, otoka Šolte, Brača, Hvara, Makarskog priobalja, te dubrovačke kontradance

Vidoslav Bagur, prof. – lančanih plesova otoka Korčule, Lastova, dubrovačke i mljetske poskočice, te plesova Hrvata iz talijanske pokrajine Molise

Sanja Acalija, prof. – teorijska i praktična znanja o traidicijskom ruhu / “Odijevanje dalmatinskog i kaštelanskog plemstva kao pandan svečanoj nošnji kaštelanskog puka” – predavanje o tradicijskim rukotvorinama i nošnjama grada Kaštela

Marica Tadin, prof. – tradicijska ženska pjevanja u dalmatinskom priobalju i na otocima

Na ovom seminaru sudjelovali su i članice i članovi folklornog ansambla KUD-a “Pleter” i upoznali se sa nekim osnovnim značajkama tradicijske plesne i vokalne baštine dalmatinskog priobalja i otoka.

Radni materijali sa ovog Seminara vidljivi su na sljedećoj poveznici.