Glazbeni mjesec baranjskih plesova

IMG_7203

Tijekom listopada u PRESS centru odrađeno je 8 radionica u sklopu ciklusa tradicijskog folklornog sviranja u sklopu (ex) PRESS – PROGRESS projekta.

Voditelj radionice (Jadran Vušković)  i njegov volonter (Oliveru Rogošiću) su kroz 10. mjesec s polaznicima radionica uvježbavali dijelove plesova Baranje kao što su  Ranče, Kolovođo, Kolo na dvi strane, Maramica na tri ćoška grane. Prethodno navedene teme radionica polaznici su uvježbavali na tamburicama, gitarama i sl.   

Iako se vjeruje da su gajde izmislili Irci ili Škoti, činjenica je da je hrvatska verzija daleko starija. Naše verzije stare su najmanje pet tisuća godina. Zapravo su gajde bile ishodište, kako glazbene, tako i plesne tradicije u Baranji, odakle dolazi specifičan ples. U današnje vrijeme plesače prate i tambure, koje su također dio hrvatske kulture, baštine i izričaja.

Nadamo se da će kroz sljedeće nastupe glazbena sekcija KUD-a “Pleter” pokazati koliko su živahni, poletni i temperamentni plesovi koje su baranjski Šokci sačuvali sve do danas.