KUD “Pleter” domaćin nove radionice / seminara tradicijskog pjevanja – ojkanja u organizaciji udruge “Ojkamine” iz Zagreba

ojkamine
KUD “Pleter” Dugopolje, vođen višegodišnjim planom rada i dokazano dobrom praksom ulaganja u edukaciju i obrazovanje članova, i ove se godine ponudio biti domaćinom novoj radionici / seminaru tradicijskog pjevanja, a sa svrhom prijenosa znanja i vještina pjevanja na mlađe generacije u cilju očuvanja ovog nacionalnog blaga za nova pokoljenja, blaga kojeg je i UNESCO uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine svijeta kojoj je potrebna hitna zaštita.
Nastavno navedenom glavni organizator – udruga “Ojkamine” i domaćin KUD “Pleter”, pozivaju sve zainteresirane mlade folkloraše na višednevnu besplatnu radionicu / seminar OJKANJA u Dugopolje. Sve relevantne informacije su u slijedu:
VRIJEME ODRŽAVANJA:
18. – 20. 08. 2023.
PETAK (18.8.) : 17:00 – 20:00 h
SUBOTA (19.8.): 10:00 – 13:00 h i 17:00 – 20:00 h
NEDJELJA (20. 8.) : 10:00 – 13:00 h
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MJESTO ODRŽAVANJA:
Dom kulture u Dugopolju, Stepinčeva ul. 2, 21204, Dugopolje
google maps: https://goo.gl/maps/vuRNgchVebxyWw4A7
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PRIJAVNICA
https://forms.gle/VaM3eH6DUV8L2MaKA
Prijave se zaprimaju do 14. 8. 2023.
Broj polaznika je ograničen.
Radionica se ne naplaćuje, kao ni navedeni smještaj (o trošku organizatora) u vrijeme trajanja radionice (18. i 19. 8. 2023.)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SMJEŠTAJ
a) smještaj (o trošku organizatora)
Besplatan smještaj biti će organiziran u VATROGASNOM DOMU u Dugopolju (Ul. Svetog Mihovila 35, 21204, Dugopolje, google maps: https://goo.gl/maps/M32C43uVFsN3ApEN6), s naglaskom da je riječ o hostelskom tipu smještaja (četverokrevetne, šesterokrevetne sobe sa sanitarnim čvorom i mini kuhinjom).
(U prijavnici obavezno naznačiti da se prijavljujete za ovaj tip smještaja!)
Broj soba / kreveta u Vatrogasnom domu je ograničen, tako da oni koji se prvi prijave imaju prednost kod besplatnog smještaja.
Također, ondje ćete dobiti čistu posteljinu, ali ponesite svoje ručnike.
Još jedna napomena; u Vatrogasnom domu nema klime.
b) smještaj (o trošku polaznika)
Prijedlozi za ostale smještaje:
Apartmani Bosančić, Dugopolje, +38598433328, http://www.apartmanidugopolje.com/
Apartmani Ževrnja, Dugopolje, 021/ 655 220, +385991940960
Sunshine Adria, Dicmo, https://sunshine-adria.eatbu.hr/?lang=hr#services
Napomena: Dugopolje je udaljeno 18 km od Splita, gdje je puno veća ponuda smještajnih kapaciteta. Više na www.booking.com.
Smještaj preporučamo i na sljedećim lokacijama: Solin, Kaštela, Klis, Dicmo i sl.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PREHRANA (o trošku sudionika):
Prehranu (o vlastitom trošku) moguće je ostvariti u obližnjim restoranima na području Dugopolja: „Feniks“ i „Dolis“ te OPG-u „Plazibat“ i „Dodoja“, ili Dicma: Sunshine „Adria“, Fast food „Lasta“ te Fast food „Gricko“, Konoba „Niko“.
Također, hranu je moguće samostalno pripremiti u mini kuhinji Vatrogasnog doma u Dugopolju.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ORGANIZATORI I PROVODITELJI PROGRAMA 
“Ojkamine” – platforma za istraživanje nematerijalne kulturne baštine
KUD “Pleter” Dugopolje: https://kud-pleter-dugopolje.hr
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
RADIONICA OJKANJA
Ove godine, “Radionica ojkanja” održat će se u Dugopolju u prostorima Doma kulture pod vodstvom dr.sc. Joška Ćaleta iz Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, uz asistenciju Franke Kesić, od 18. 8 – 20. 8. 2023.
Radionica obuhvaća teoretski, praktični i terenski dio, a cilj radionice je okupiti izvorne pjevače, stručnjake – etnomuzikologe i polaznike – pjevače zainteresirane za tradicijsku glazbu.
Ojkanje / groktenje / orzenje / orcanje / treskavica / vojkavica samo su neki od lokalnih naziva za tehniku potresanja glasom, koja se kao element nalazi u starijim tradicijskim napjevima dinarskog područja. “Stariji sloj napjeva” podrazumijeva netemperirani sustav, koji suvremenom uhu, ali i izvođaču predstavlja velik izazov. Od 2010. godine ojkanje se nalazi na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita, definiran kao najstariji oblik tradicijskog pjevanja u Republici Hrvatskoj. Ojkanje je opstalo zahvaljujući skupinama lokalnih pjevača koji su tu tradiciju nose, kao i kulturno umjetničkim društvima koji djeluju na ovim područjima.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
VODITELJI RADIONICE
dr. sc. Joško Ćaleta, voditelj radionice
Etnomuzikolog, glazbeni pedagog i dirigent. Diplomirao je glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Splitu, a magistrirao etnomuzikologiju na Sveučilištu British Columbia u Vancouveru (Kanada). Od 1997. asistent je na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Teme istraživanja uglavnom su usmjerene na vokalne tradicije Dalmatinskog primorja i Zagore. Član je stručnih, savjetodavnih i ocjenjivačkih komisija, smotri i festivala diljem Hrvatske. Između ostalog, voditelj je internacionalnog Aklapela festivala u Dubrovniku pod pokroviteljstvom UNESCO-a, te umjetnički voditelj grupe Kantaduri.
Franka Kesić, asistentica voditelju radionice
Gitaru počinje učiti s osam godina u OGŠ Lovro pl. Matačić, Omiš. Paralelno s Prirodoslovno-matematičkom gimnazijom u Splitu pohađala je i Srednju glazbenu školu u Makarskoj. Diplomirala je summa cum laude u klasi profesora Darka Petrinjaka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao najbolji student u generaciji. Tijekom školovanja osvajala je nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Kao solist svirala je s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i Europskim orkestrom mladih mandolinista i gitarista (EGMYO).
Članica je Ansambla za tradicijsku glazbu Harmonija disonance, koji je započeo s djelovanjem 2016. godine kao projekt na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.
Vodila i asistirala na nekoliko seminara i radionica vokalne tradicijske glazbe.
Surađuje s klapama Ćakulone (Zagreb) i Mriža (Split) te drugim vokalnim i instrumentalnim ansamblima.
Radi kao profesorica gitare na Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu.
=========================================
ENGLISH
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TIME
18th – 20th August 2023
FRIDAY (18th of August) : 17:00 – 20:00 h
SATURDAY (19th August): 10:00 – 13:00 and 17:00 – 20:00h
SUNDAY (20th August) : 10:00 – 13:00
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PLACE
House of culture, Dugopolje, Stepinčeva street 2, 21204, Dugopolje
google maps: https://goo.gl/maps/vuRNgchVebxyWw4A7
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
APPLICATION FORM
https://forms.gle/VaM3eH6DUV8L2MaKA
Applications are accepted until August 14th, 2023.
The number of participants is limited.
There is no charge for the workshop, as well as accommodation for the duration of the workshop (18 and 19 August 2023)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ACCOMMODATION (free of charge)
Free accommodation will be organized in the Firehouse facilities in Dugopolje (Sveti Mihovil Street 35, 21204, Dugopolje
google maps: https://goo.gl/maps/M32C43uVFsN3ApEN6), with the emphasis that it is a hostel-type accommodation (four-bed, six-bed rooms with sanitary facilities and mini-kitchen).
(In the application form, you must indicate that you are applying for this type of accommodation!)
The number of rooms / beds in the Firehouse is limited, so those who register first have the advantage of free accommodation.
Also, you will get clean bed linen there, but bring your own towels.
One more note; there is no air condition in the Firehouse.
ACCOMMODATION (at the expense of the participants)
Suggestions for accommodations:
Apartments Bosančić, Dugopolje, +38598433328, http://www.apartmanidugopolje.com/
Apartments Ževrnja, Dugopolje, 021/ 655 220, +385991940960
Sunshine Adria, Dicmo, https://sunshine-adria.eatbu.hr/?lang=hr#services
Note: Dugopolje is 18 km from Split, where there is a much larger offer of accommodation. More at www.booking.com.
We also recommend accommodation in the following locations: Solin, Kaštela, Klis, Dicmo, etc.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
FOOD (at the participant’s expense):
Meals (at your own expense) can be had in nearby restaurants in the Dugopolje area: “Feniks” and “Dolis” and OPG “Plazibat” and “Dodoja”, or in Dicma: Sunshine “Adria”, Fast food “Lasta” and Fast food “Gricko”, Konoba “Niko”.
It is also possible to prepare food independently in the mini kitchen of the fire station in Dugopolje.
PROGRAM ORGANIZERS
“Ojkamine” – a platform for research of intangible cultural heritage
KUD “Pleter” Dugopolje: https://kud-pleter-dugopolje.hr
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
OJKANJA WORKSHOP
This year, the “Ojkanja Workshop” will be held in Dugopolje in the premises of the Cultural Cente, under the leadership of Ph.D. Joško Ćaleta from the Institute of Ethnology and Folklore Studies from Zagreb from August 18 – August 20, 2023.
The workshop includes theoretical, practical and field parts, and the aim of the workshop is to bring together indigineous singers, experts – ethnomusicologists and participants – singers interested in traditional music.
Ojkanje / groktenje / orzenje / orcanje / treskavica / vojkavica are just some of the local term for the technique of shaking the voice, which is found as an element in the older traditional songs of the Dinaric area. The “older layer of songs” implies an untempered system, which represents a challenge to the ear, as well as a chalenge to a performer. “Ojkanje” has been inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage in need of urgent protection in 2010, defined as the oldest form of traditional singing in the Republic of Croatia. Ojkanje has survived thanks to groups of local singers who carry on this tradition, as well as cultural and artistic societies operating in these areas.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ph.D. JOŠKO ĆALETA, workshop leader
Ethnomusicologist, music pedagogue and conductor. He graduated in music pedagogy at the Academy of Music in Split, and earned a master’s degree in ethnomusicology at the University of British Columbia in Vancouver (Canada). Since 1997, he has been an assistant at the Institute of Ethnology and Folklore. Research topics are mainly focused on the vocal traditions of the Dalmatian coast and Zagora. He is a member of professional, advisory and evaluation commissions, fairs and festivals throughout Croatia. Among other things, he is the director of the international Aklapela festival in Dubrovnik under the auspices of UNESCO, and the artistic director of the Kantaduri group.
FRANKA KESIĆ, assistant to the workshop leader
Started learning guitar at the age of eight at OGŠ Lovro pl. Matačić, Omiš. In parallel with the Science and Mathematics High School in Split, she also attended the Secondary Music School in Makarska. She graduated summa cum laude in the class of professor Darko Petrinjak at the Academy of Music in Zagreb as the best student of her generation. During her studies, she won awards at national and international competitions. As a soloist, she played with the Dubrovnik Symphony Orchestra and the European Orchestra of Young Mandolinists and Guitarists (EGMYO).
She is a member of the Harmonija Disonance, Traditional Music Ensemble, which was established in 2016 as a project of the Music Academy of the University of Zagreb.
She led and assisted at several seminars and workshops dedicated to vocal traditional music.
She is collaborating with klapa Ćakulone (Zagreb) and Mriža (Split) and other vocal and instrumental ensembles.
She works as a guitar teacher at the Blagoj Bersa School of Music in Zagreb.