KUD “Pleter” Dugopolje – partner na projektu (ex) PRESS – PROGRESS financiranom iz ESF-a i Proračuna RH

Logo projekta

U razdoblju od 19.11.2020. do 19.11.2022. godine, KUD “Pleter” Dugopolje aktivno sudjeluje u provedbi projekta (ex)PRESS PROGRESS, vrijednog 1.822.811,20 kn, 100-tno financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna RH, u suradnji s partnerima: Lokalnom akcijskom grupom Zagora (nositeljem projekta) i Udrugom DAR, HPD-om “Ljubljan”, Narodnom knjižnicom u Dugopolju i Općinom Dugopolje, sa svrhom jačanja vlastitih organizacijskih i radnih kapaciteta, boljim povezivanjem s lokalnim partnerima (OCD-ovima) i javnom vlasti, kvalitetnijom realizacijom vlastitih planova, programa i aktivnosti, te na korist vlastitih članova i cjelokupne zajednice.

Prijavom na otvoreni natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, Lokalna akcijska grupa Zagora zajedno s partnerima na projektu Općinom Dugopolje, Kulturno umjetničkim društvom „Pleter“ Dugopolje, Udrugom Dugopolje aktivno radi – DAR, Hrvatskim planinarskim društvom „Ljubljan“ Dugopolje i Narodnom knjižnicom u Dugopolju, stekla je preduvjete za realizaciju projekta vrijednog 1.822.811,20 kn. Nakon potpisanog Ugovora s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Vladinim uredom za udruge,  s provedbom odobrenog i ugovorenog projekta pod nazivom (ex) PRESS – PROGRESS započelo se 19. studenog 2020. godine. Cilj projekta je osnažiti postojeću međusobnu suradnju 4 OCD-a, knjižnice i lokalne javne vlasti kroz: pružanje obrazovnih, kulturnih i socijalnih aktivnosti kojima se jačaju kapaciteti prvenstveno, navedene 4 udruge i Narodne knjižnice u Dugopolju kao neprofitne organizacije sa ciljem zadovoljavanja potreba partnera, ali i konkretnog odgovora na potrebe cijele zajednice. Općina
Dugopolje je na period od 24 mjeseca ustupila na korištenje LAG-u Zagora (ali i svim partnerima na projektu) nedovoljno i rijetko korišteni prostor PRESS centra ŠC „Hrvatskih vitezova“ (u stadionu) u Dugopolju, s ciljem povećanja mogućnosti realizacije programa uključenih OCD-a i obogaćivanja javnih sadržaja za zajednicu  kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u ovoj ruralnoj sredini s područja obuhvata LAG-a Zagora. Prostor PRESS centra, uređen i opremljen iz navedenih sredstava će omogućiti realizaciju različitih predviđenih aktivnosti partnera na projektu (plesnih i sviračkih proba, radionica rukotvorstva, informatičkih radionica, edukativnih radionica, planinarske škole, arheoloških radionica, edukacija pripreme za državnu maturu, javnih tribina, psihološko-socioloških radionica, radionica izrade suvenira, i sl.) za sve korisničke skupine s područja Općine Dugopolje, ali i obuhvata LAG-a Zagora. Tijekom dvije godine, iz ukupno odobrenih i ugovorenih sredstava u iznosu od 1.822.811,20 kn, partneri na projektu će provoditi aktivnosti iz vlastitog djelokruga, na način da će iste u 100-tnom iznosu biti financirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.  (85% Europski socijalni fond, 15% proračun RH). Projekt traje sveukupno 24 mjeseca do 19. studenog 2022. godine. U predviđenom razdoblju u sklopu projekta će se provoditi niz pojedinačnih aktivnosti. Projekt broji ukupno 780 različitih aktivnosti /edukacija, radionica, javnih tribina, izložbi,…/ razdvojenih tematski u 4 različita programska sadržaja: (socio) PRESS, (cult) PRESS, (natur) PRESS i (edu) PRESS. Iz osiguranih sredstava, Lokalna akcijska grupa Zagora zapošljava 3 mlada djelatnika na određeno vrijeme, koji će u cijelosti upravljati provedbom cjelokupnog projekta čime se doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti mladih kao ranjive socijalne skupine u ruralnoj sredini. Također, partner na projektu KUD “Pleter” Dugopolje zapošljava jednu osobu na puno radno vrijeme za provedbu aktivnosti namijenjenih prvenstveno svojim članovima i široj javnosti zainteresiranoj za zavičajnu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Sam KUD „Pleter“ Dugopolje kroz navedeni period u obvezi je održati sveukupno 556 praktičnih radionica za svoje članove i to:

– 144 radionice tradicijskog sviranja

– 144 folklorne radionice za mlade i odrasle

– 144 folklorne radionice za djecu

– 88 glazbenih radionica tradicijskog pjevanja

– 36 praktičnih radionica tradicijskog rukotvorstva

Ujedno će s partnerima aktivno sudjelovati u realizaciji i provedbi niza aktivnosti vezanih uz zavičajnu materijalnu kulturnu baštinu i to:

– 18 radionica „Mala škola baštine“ za djecu

– 22 arheološke radionice za odrasle

– 4 stručna predavanja iz područja arheologije / etnologije / kulturne antropologije

Osobito mladi članovi KUD-a osnaživati će svoje vlastite vještine i stjecati dodatna znanja i na radionicama vezanima uz informatičko opismenjavanje, te se aktivno priključiti radionicama i tribinama namijenjenim educiranju članova udruga (o djelovanju udruga, projektnoj organizaciji, partnerstvima OCD-ova i njihovom umrežavanju i sl.) tijekom dvogodišnje provedbe projekta.