Ministarstvo kulture i medija pružilo financijsku potporu za projekt “KUD-a Pleter” u sklopu Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu

WhatsApp Image 2022-03-31 at 14.57.33

Ministarstvo kulture i medija odobrilo projekt “Izrada djevojačkih jačermi, terluka i opanaka za IFS KUD-a “Pleter”, te dalo financiju potporu u iznosu od 14.000,00 kn.

Iznosom od 5.625.900,00 kuna Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 307 programa kulturno-umjetničkog amaterizma, odabranih među 603 pristigle prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu. Tim će sredstvima biti podržano 99 programa festivala, manifestacija i smotri, 139 programa nabave i obnove fundusa narodnih nošnji, tradicijskih i klasičnih glazbala, 26 programa koncertnih gostovanja i obljetnica, 24 programa poduke tradicijskih glazbenih i plesnih vještina i umijeća,  11 programa glazbenog/folklornog nakladništva te 2 programa ostalih potkategorija (narudžbe novih djela). Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam unutar programa nabava i obnova fundusa narodnih nošnji, odobrilo je projekt KUD-a “Pleter” pod nazivom: Izrada djevojačkih jačermi, terluka i opanaka u iznosu od 14.000,00 kn.

Projekt ima za cilj obnoviti dio djevojačke tradicionalne nošnje Dugopolja s kraja 19. i početka 20. stoljeća, poticati kulturno – umjetnički amaterizam u Općini Dugopolje, očuvati tradicijsku baštinu i promicati tradicijske vrednote kako lokalne tako i nacionalne kulture. Od početka svog djelovanja, a nastavno na preporuke stručnog tima koji prati rad našeg društva u pogledu rekonstrukcije i restauracije narodne nošnje dugopoljskog kraja, ukazala se potreba omogućiti daljnje ulaganje u očuvanje materijalnog pokretnog kulturnog dobra dalmatinskog zaleđa – narodnog ruha.

Osiguranjem dijela financijskih potpora predloženom projektu, KUD-u „Pleter“ daje se mogućnost stabilnog djelovanja i poticanje na daljnje uključivanje mladih u aktivni rad KUD-a. Program je u skladu s ciljevima KUD-a „Pleter“ koji se odnose na promicanje  i unapređenje amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja radi razvijanja i njegovanja nacionalnih kulturnih vrijednosti, očuvanja i održavanja zavičajne baštine, tradicije i običaja, ali i razvijanja i podupiranja svih oblika suvremenog amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja.

Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija jer je i ove godine prepoznalo potrebu za sufinanciranjem ovakvog projekta, ali i Općini Dugopolje koja od samog početka sufinancira projekte rekonstrukcije zavičajne nošnje dugopoljskog kraja!