Ministarstvo kulture i medija pružilo financijsku potporu za projekt “KUD-a Pleter” u sklopu Poziva za programe međunarodne kulturne suradnje u 2022. godini

Purple Watercolour Strong and Capable Quote Facebook Post (1)

Ministarstvo kulture i medija odobrilo projekt “Predstavljanje KUD-a “Pleter” na
Međunarodnom folklornom festivalu u Pragu”, te dalo financiju potporu u iznosu od 25.000,00 kn.

Nakon formalne provjere te vrednovanja Kulturnog vijeća ministrica kulture i medija je donijela odluku o dodjeli potpore 311 programa međunarodne suradnje u ukupnom iznosu od 5.220.636,00 kn.

Kulturno vijeće je odlučivalo o ukupno: 148 programa iz područja izvedbenih djelatnosti, 35 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 20 programa iz područja književnosti, 19 programa iz područja, 24 programa iz područja kulturne baštine, 56 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 37 programa iz područja vizualne umjetnosti, 25 programa iz područja muzeja i galerija, 6 programa iz područja novih medija, 20 programa za rezidencijalne programe, 4 programa iz područja EU projekata.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, Kulturno vijeće primjenjivalo je sljedeće kriterije:

– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
– značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
– primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
– ekonomičnost i dugoročnost programa
– promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
– opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
– promicanje programa za djecu i mlade
– sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
– podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
– podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
– financijska potpora iz drugih izvora.

Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam unutar područja kulturno-umjetnički amaterizam, odobrilo je projekt KUD-a “Pleter” pod nazivom: Predstavljanje KUD-a “Pleter” na Međunarodnom folklornom festivalu u Pragu.

Cilj ovog projekta je predstaviti najbolje i najočuvanije primjere vokalne, instrumentalne, plesne i običajne tradicijske građe svog zavičaja i cijele domovine, društvima koji djeluju na području Češke kao i ostalim gostujućim državama na festivalu.

Osiguranjem dijela financijskih potpora predloženom projektu, KUD-u „Pleter“ daje se mogućnost stabilnog djelovanja i poticanje na daljnje uključivanje mladih u aktivni rad KUD-a. Program je u skladu s ciljevima KUD-a „Pleter“ koji se odnose na promicanje  i unapređenje amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja radi razvijanja i njegovanja nacionalnih kulturnih vrijednosti, očuvanja i održavanja zavičajne baštine, tradicije i običaja, ali i razvijanja i podupiranja svih oblika suvremenog amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja.

Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija jer je i ove godine prepoznalo potrebu za sufinanciranjem ovakvog projekta, ali i Općini Dugopolje koja od samog početka sufinancira projekte međunarodnih suradnji KUD-a “Pleter”!