Ministarstvo kulture i medija pružilo financijsku potporu za projekt “KUD-a Pleter” u sklopu Programa zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2022. godini

Purple Watercolour Strong and Capable Quote Facebook Post (3)

Ministarstvo kulture i medija odobrilo projekt “U derneku sva me želja prođe, nema moga lole kolovođe!”, te dalo financiju potporu u iznosu od 10.000,00 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta, a uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju i stvaranje uvjeta koji omogućuju i dozvoljavaju provedbu programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija odobrilo je 137 programa u ukupnom iznosu od 1.639.560,00 kuna.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran i odobren od ministrice kulture i medija. S tim u vezi odobren je i projekt KUD-a “Pleter” pod nazivom: “U derneku sva me želja prođe, nema moga lole kolovođe!” Seminar folklorne baštine Dalmatinske zagore.

Navedeni seminar će trajati dva dana te će obuhvaćati predavanja i glazbeno lesne radionice, a kao rezultat istoga polaznići će održati demonstracijski koncert naučenog. Cilj projekta je da članovi folklornog ansambla nauče izvoditi nijemo kolo Dalmatinske zagore sa svim obilježjima bogate vokalne građe Dalmatinske zagore, prema kvalitetnim izvorima uz nadzor stručnih osoba (hrvatski folklorni stručnjak, etnograf, koreograf, Vido Bagur, te etnomuzikolog, dirigent i vokalni pedagog, dr.sc. Joško Ćaleta).

Osiguranjem dijela financijskih potpora predloženom projektu, KUD-u „Pleter“ daje se mogućnost stabilnog djelovanja i poticanje na daljnje uključivanje mladih u aktivni rad KUD-a. Program je u skladu s ciljevima KUD-a „Pleter“ koji se odnose na promicanje  i unapređenje amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja radi razvijanja i njegovanja nacionalnih kulturnih vrijednosti, očuvanja i održavanja zavičajne baštine, tradicije i običaja, ali i razvijanja i podupiranja svih oblika suvremenog amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja.

Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija jer je i ove godine prepoznalo potrebu za sufinanciranjem ovakvog projekta, ali i Općini Dugopolje koja od samog početka sufinancira projekte ovakvih edukativnih seminara KUD-a “Pleter”!